Forex Live # 1 By โค้ชซายน์ – เริ่มต้นอย่างไรเมื่อ อยากเทรด Forex!!!

More Info

Credit facebook : โค้ชซายน์ โค้ชสร้างแรงบันดาลใจ

บทความ ฉบับที่ 1/2560 ลง 16/07/60 (สงวนลิขสิทธิ/อนุญาตให้เผยแพร่/ไม่อนุญาตให้ตีพิมพ์)
เรื่อง เปรียบการทำกำไรในฟอเร็กซ์เหมือนการทำประมงในทะเล
1. เนื่องจากปัจจุบันมีการเผยแพร่ความรู้เรื่องฟอร์เร็กซ์ในสื่อต่างๆอย่างกว้างขวาง มีหลายตารา หลายอาจารย์
หลายโค๊ช หลายกูรู ซึ่งผมขอเรียกรวมๆว่า “ผู้รู้ ” ซึ่งจากการเผยแพร่ความรู้ดังกล่าว ทำให้ “ผู้เรียนรู้ ” บางท่าน
สับสนว่าควรจะเชื่อถือแนวทางใหนดี ผมจึงมีแนวความคิดเปรียบเทียบ การทำกำไรในฟอเร็กซ์เหมือนการทำ
ประมงในทะเล เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย ดังนี้
2. ผู้รู้ เปรียบดัง “นักประมง” ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้มีความรู้ /มีทักษะ ในการล่า/การหา/การจับ สัตว์ทะเลมาแล้วทั้งสิ้น
หากแต่มีความชำนาญแตกต่างกันไป ตลาดฟอเร็กซ์นั้นมีเน็ตเวิร์คกว้างใหญ่ มหาสมุทรก็มีพื้นที่กว้างใหญ่ ผู้รู้
บางท่านอาจมีความสุขกับการตกเบ็ด บางท่านอาจชอบหาหอยในซอกหิน แต่บางท่านอาจเชี่ยวชาญถึงขั้นทำ
เป็นฟาร์มหอย ซึ่งที่กล่าวมานี้เป็นเพียงการทำประมงชายฝั่ง ลงทุนไม่สูง ผลตอบแทนพอเลี้ยงชีพ แต่หากเป็น
การทำประมงน้ำาลึกเชิงอุตสาหกรรม ต้องใช้เรือประมงขนาดใหญ่ มีโซน่าตรวจจับฝูงทูน่า หรือใช้เรือเดินทะเล
พร้อมเฮลิคอปเตอร์ชีเป้า ซึ่งต้องลงทุนสูง แต่ผลตอบแทนก็สูงตามด้วย อย่างไรก็ตาม การตกเบ็ดก็อาจถูก
ตะขอเบ็ดเกี่ยว การทำประมงหอยอาจมีปัญหาโรคระบาด การทำประมงน้ำาลึกอาจสูญเสียค่าเชื้อเพลิงมากจน
ไม่คุ้มทุนได้ เปรียบเหมือนกันอาจต้องขาดทุนในฟอเร็กซ์บ้างเป็นปกติในบางครั้ง
3. สรุปได้ว่า ผู้รู้ทุกท่านที่มีน้ำาใจออกมาแนะนำความรู้นั้น ล้วนเชื่อถือได้ อยู่ที่ผู้เรียนรู้จะพิจารณานำไปปรับใช้ใน
รูปแบบของตนเอง หรืออุปมาได้ว่า ท่านอยากเป็นนักประมงแบบใหน(เทรดสั้น/เทรดยาว/เทรดฯลฯ) มีกำลัง
จัดหาอุปกรณ์เพียงใด(พอร์ตลงทุน) มีความทนทะเลหรือไม่(จิตใจ/เวลา)
ควรมิควรแล้วแต่จะพิจารณา

More Info

Comments are closed.